VOL255苗条女神户外两套足球宝贝写真31P小狐狸爱蜜社

VOL255苗条女神户外两套足球宝贝写真31P小狐狸爱蜜社

一名巨骨苦平。 痘疮倒陷不起,用此根长流水煎浴,以痘光壮为效,此即水杨汤变法。

能通水道,水源即清,而诸经之湿热皆从小便泄去,故导赤散用之。独蒂之涩始终不改,故取以治阴内阳外之病。

消食止渴,无出其右。补心肾益精血,有瑞莲丸,皆取其补益黄庭,实堤御水之义。

入药惟取石榴树上者,连蛹炙焙用之。煎汤浴风疹身痒效,其治剥牛马血入肉者,取以火炙熨之,亦可煮汁浸之,其毒即解。

南方气卑地湿,久食令人发热,乡土不同故也。 惟胃中有痰湿者令人欲呕,以其甜腻恋膈故也。

松花润心肺,益气除风湿。与枳实、大黄同用能泻实满,所谓消痰下气也。

Leave a Reply