KiKi-真空肚兜牛仔诱惑写真套图32P宋-KiKi花漾

KiKi-真空肚兜牛仔诱惑写真套图32P宋-KiKi花漾

胆汁减则目昏又吐,伤胆倒则视物倒植。程应旄曰:六经虽分阴阳,而宰之者胃,五藏六府,皆朝宗而禀令焉。

”木实金虚,是木横而凌金,侮所不胜也。病发热头痛,脉反沉,若不差,身体疼痛,当温其里,宜四逆汤。

此条发汗后,饮水多,津亡胃干也。或言汗后复□,而热邪仍未尽,重以麻黄汤散其未尽之邪,非也。

虎,西方之兽也,属金而能抑木,故虎啸而风生也。若入府,则迟者必数,浮者必实矣。

翕翕发热者,肌得热蒸,合欲扬也。论黄连火分之病,黄连为主。

阳明病,脉浮而紧者,必潮热,发作有时,但浮者,必盗汗出。用干姜附子,壮阳以配阴。

Leave a Reply