MiStar魅妍社Vol110Cheryl青树兰卡威旅拍海边沙滩写真44PCheryl青树魅妍社

MiStar魅妍社Vol110Cheryl青树兰卡威旅拍海边沙滩写真44PCheryl青树魅妍社

或用白梅入水研烂调象牙末敷之。一小儿因食膏粱醇酒,遍身如疹,用消胃散,母子服一小儿误吞信石,身赤如。

上用生矾末碎贯茧内,以炭灰烧矾汁干,取出为末,干贴之。 若微肿微痛,色黯坚硬,肉色如故,久而不溃,脉按之沉细,举指虚浮者,其症属纯阴,宜内服回阳汤,外敷抑阴散,则寒气自解,阳气自复。

遂用托里散加肉桂数剂,稍知痛而色渐赤,减桂又数剂而溃。泻而烦渴饮水,胃经有热也,用东垣泻黄散。

可内消者,再用托里消毒散。此肺胃有热,用十六味清膈散一剂,诸症顿减,又一小儿出痘发狂,作渴饮冷,此上焦热炽也,用黄连解毒汤、芹菜汁而止;又用紫草快汤将靥。

肿而痛,血凝滞也,用仙方活命饮。此肠胃皆热,用泻黄散末,一服诸症顿退;又用托里散、异功人参养荣汤治气血俱虚,发热恶寒,肢体倦怠,食少作泻,或久病虚损,口干咳而下痢惊热,自汗盗汗。

一小儿瘰兼泻,形气骨立,此肝脾疳症,用异功散三剂,却用蚵蟆丸一服,月余而愈。心经气虚,用养心汤。

Leave a Reply