auddk_77视频

auddk_77视频

早晨服一碗,必腹内雷鸣,少顷下恶物满桶,急倾去,另换一桶;咳而呕加半夏、衄血吐血,加当归、芍药、生地。

其毒入肝助火,莫有甚于此者。以土盖之,勿令人知。

公之惠此元元也,既已起疲癃而大造之矣。盐梅四两,麦冬(去心)、薄荷(去梗)、柿霜、细茶各一两,苏叶(去梗)五钱。

水半升,煎七分,卧时服,五更泻下黄马粪一两(炒黑),入黄土一撮(微炒),黄酒乘热服五钱,即痛去如失,非吐即泻,气按此方兼治霍乱,奏效甚神,滚水亦可调服,不必定用黄酒也。用奇乘间,一时之快捷方式也;

次用贝母、秋石末等分,生甘草末减半,仍用红枣肉为丸,服之以止嗽消痰。黑牵牛一斤,生捣末八两,余渣以新瓦炒香再捣,取四两,蜜丸如梧子大。

 予尝以杨氏秘方试之,甚效,较此稳妥也。近世医师以之治噎膈病。

Leave a Reply