Rosimm第2791期黑色薄纱睡衣妹子居家私房黑色情趣丁字裤秀翘臀惹火诱惑36PROSI写真

Rosimm第2791期黑色薄纱睡衣妹子居家私房黑色情趣丁字裤秀翘臀惹火诱惑36PROSI写真

开九门,怀百神。通肸蚃,接氤氲。 信工祝,永颂声。来祖考,听和平。

履艮斯绳,居中体正。龙运垂祉,昭符启圣。迎乾德,祈岁功。乘烟燎,俨从风。

上帝配食,单于入臣。戎歌陈舞,晔晔震震。烈祖顺三灵,文宗威四海。黄钺诛群盗,朱旗扫多罪。

代邸东南龙跃泉,清漪碧浪远浮天。楼台影就波中出,睿范超千载,嘉猷备六宫。肃恭陪盛典,钦若荐禋宗。

开九门,怀百神。通肸蚃,接氤氲。

礼匝三献,乐遍九成。降循轩陛,仰欷皇情。阴阴灵庙,光灵若凭。德馨惟享,孝思烝烝。

Leave a Reply